London - Wales - East Anglia, En resedagbok 2015
Övrigt, 2015

Dagbok från AT2s studieresa till London, Wales och East Anglia i juni 2015

Författare

Årskurs 2 Arkitektur & teknik

Emma Nordhamn

Sara Olsson

Toivo Säwén

Mats Ander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Morten Lund

Chalmers, Arkitektur

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07