Communication in Virtual Environments: Establishing Common Ground for a Collaborative Spatial Task
Paper i proceeding, 2003

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Åsa Abelin

Ralph Schroeder

The 6th International Workshop on Presence, Aalborg, Denmark, October 6-8

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08