Toward More Efficient Logistics: Increasing Load Factor in a Shipper’s Road Transport
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Vendela Santén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

International Journal of Logistics Management

0957-4093 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-07