Concrete subjected to pulsating load and pulsating deformation of different wave forms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1973

Concrete

pulsating load

pulsating deformation

fatigue

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Jan Görlin

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Tommy Samuelsson

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Philosophy and Foundations of Physics

1871-1774 (ISSN)

4 27-36

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08