On the influence of silver species on methanol assisted selective catalytic reduction of NOx over silver/alumina
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

On the influence of silver species on methanol assisted selective catalytic reduction of NOx over silver/alumina

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Materialkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08