Fiber Composites as Non-metallic Reinforcement in Concrete. Seminar March 15-16, 1993 at Chalmers University of Technology
Samlingsverk (redaktörskap), 1993

FRP reinforcement

concrete

Redaktör

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06