Absorption of energy in fatigue loading of plain concrete
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

Concrete

energy absorption

fatigue

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial

Bengt Hedberg

Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial

G Szczekocki

Journal Matériaux et Constructions, Paris, janvier - février 1984.

Vol. 17 97 59-64

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08