Intryck från 7:e internationella betongvarukongressen BIBM - 72, Barcelona 13-19 maj 1972.
Artikel i övriga tidskrifter, 1972

trender

Betongvaror

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Philosophy and Foundations of Physics

1871-1774 (ISSN)

4 477-487

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08