Information Quality Measurement
Paper i proceeding, 2006

Manufacturing Planning and Control processes

Measurement

Information Quality

Författare

Mattias Gustavsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings of the 11th International Conference on Information Quality

1544-1342 (ISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08