Stållina använd som konstruktiv armering. Projekteringsanvisning. Tillhörande handling till Statens Planverk Nr 300/77
Rapport, 1978

husbyggnader

stållina

Betong

konstruktionsanvisningar

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-19