Stållina använd som konstruktiv armering. Projekteringsanvisning. Tillhörande handling till Statens Planverk Nr 300/77
Rapport, 1978

stållina

Betong

husbyggnader

konstruktionsanvisningar

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Philosophy and Foundations of Physics

1871-1774 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08