Buntad armering
Rapport, 1964

Betong

buntade stänger

armering

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-21