Buntad armering
Rapport, 1964

armering

Betong

buntade stänger

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Philosophy and Foundations of Physics

1871-1774 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08