A 385-500 GHz SIS Mixer for APEX Telescope
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Alexey Pavolotskiy

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Igor Lapkin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

in "Millimeter and Submillimeter Detectors for Astronomy III", eds. J. Zmuidzinas, W.S. Holland, S. Withington, W.D. Duncan, Proceedings of SPIE

Vol. 6275 19-

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05