Bilateral investigation of the muscular activity of the lower limbs during different competitive start dive techniques off the Omega OSB11 starting block
Preprint, 2016

swim start

swimming

muscle activity

electromyography

track start

Författare

Janna Brit Langholz

Chalmers, Fysik

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Magnus Karlsteen

Chalmers, Fysik

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.5220/0005714703100320

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-17