Bilateral investigation of the muscular activity of the lower limbs during different competitive start dive techniques off the Omega OSB11 starting block
Preprint, 2016

muscle activity

track start

swim start

electromyography

swimming

Författare

Janna Brit Langholz

Chalmers, Fysik

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

Magnus Karlsteen

Chalmers, Fysik

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07