Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar
Rapport, 2011

Rapporten är tänkt som ett verktyg för kommunerna vid förnyelseplanering. Rapporten innehåller diskussionsunderlag för att bedöma rimliga driftstörningsnivåer, metoder för bedömning av långsiktiga förnyelsebehov och för prioritering av åtgärder och metoder att jämföra olika åtgärdsalternativ ekonomiskt.

förnyelsetakt

prioritering

Förnyelseplanering

ledning

Författare

Anders Horstmark

Elin Jansson

Göran Larsson

André Meyer

Jenny Uusijärvi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07