Trehalose-6-phosphate synthase and stabilization of yeast glycolysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Dan Fraenkel

Harvard Medical School

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 16 1

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1093/femsyr/fov100

Mer information

Skapat

2017-10-07