Trends in Atomic Adsorption on Titanium Carbide and Nitride
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Density-functional calculations

Surface energy

Growth

Chemisorption

Adsorption

Titanium carbide

Titanium nitride

Adatoms

Författare

Aleksandra Vojvodic

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Surface Science

Vol. 600 3619-3623

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06