Business-to-business data sharing: A source for integration of supply chains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Gunnar Stefansson

Institutionen för transportteknik

International Journal of Production Economics

0925-5273 (ISSN)

Vol. 75 1/2 135-146

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06