Fiberarmerade polymerer (FRP) som armering i betong. Föreläsning i Göteborg 2001-03-19 vid CBI kurs på Chalmers
Rapport, 2001

FRP armering

Betongkonstruktioner

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

1400-5883 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06