Fiberarmerade polymerer (FRP) som armering i betong. Föreläsning i Göteborg 2001-03-19 vid CBI kurs på Chalmers
Rapport, 2001

Betongkonstruktioner

FRP armering

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22