Evolution of Pin-Flange Adapters for High Frequency Measurements
Paper i proceeding, 2015

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

9th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2015)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07