Evolution of Pin-Flange Adapters for High Frequency Measurements
Paper i proceeding, 2015

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sjoerd Haasl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

9th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2015)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07