Micromachined Linear Slot Array Antenna for 100 GHz with 10 dB Gain Using GAP Waveguide Technology
Paper i proceeding, 2016

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

10th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2016)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21