Micromachined Linear Slot Array Antenna for 100 GHz with 10 dB Gain Using GAP Waveguide Technology
Paper i proceeding, 2016

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sjoerd Haasl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

10th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2016)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21