Combined Discretization and Model Errors in Computational Meso-Macro-Scale Material Modeling
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Compilation of Abstracts for theThird M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics

220-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07