The swedish hybrid vehicle centre
Paper i proceeding, 2015

Författare

Emilia Lundgren

Chalmers, Signaler och system

G Oltean

Uppsala universitet

Large Lithium Ion Battery Technology and Application Symposium, LLIBTA 2015

620-
978-151081146-1 (ISBN)

Large Lithium Ion Battery Technology and Application Symposium, LLIBTA 2015
Detroit, USA,

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-18