Securing Interaction between Threads and the Scheduler
Paper i proceeding, 2006

Författare

Alejandro Russo

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Andrei Sabelfeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Proceedings of the 19th IEEE Computer Security Foundations Workshop, Venice, Italy, July 5-7, 2006. IEEE Computer Society Press.

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07