Experience from testing of concrete reinforced with carbon fiber and aramid fiber strands
Paper i proceeding, 1992

carbon fiber strands

prestressing

shear

aramid fiber strands

bending

Reinforced concrete

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Inger Molander

Katarina Thalenius

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial

Philosophy and Foundations of Physics

1871-1774 (ISSN)

335-347

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06