Tunability of NOx stotage and release for different perovskite type catalysts
Paper i proceeding, 2015

Perovskite

NOx storage

Adsorption

Catalysis

Författare

Norman Wilken

Kompetenscentrum katalys

Brita Abrahamsson

Chalmers, Teknisk fysik

Mike Andersson

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC10), Brussels, Belgium, October 28-30

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08