94-Gb/s 2^9-1 PRBS Bit Error Detector IC in InP DHBT Technology
Paper i proceeding, 2006

Pseudo Random Binary Sequence

High Speed

InP DHBT

Error detector

Författare

Torgil Kjellberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Joakim Hallin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thomas Swahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, Technical Digest 2006, 12-15 November 2006, San Antonio, TX, USA

231-234
1-4244-0126-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

1-4244-0126-7

Mer information

Skapat

2017-10-07