Towards a Behavioral Software Engineering
Licentiatavhandling, 2016

520
Opponent: Professor Stefan Wagner

Författare

Per Lenberg

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Towards a Behavioral Software Engineering

CHASE 2014 Proceedings of the 7th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering,; (2014)p. 48-55

Paper i proceeding

Behavioral software engineering: A definition and systematic literature review

Journal of Systems and Software,; Vol. 107(2015)p. 15-37

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Datorteknik

Tillämpad psykologi

520

Opponent: Professor Stefan Wagner

Mer information

Skapat

2017-10-07