Error control and adaptivity in space-time for poromechanics problems
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

WCCM VII, 7th World Congress on Computational Mechanics, Los Angeles, CA USA, July 16-22, 2006, CD-rom

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08