Modeling and discretization errors in computational plasticity
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

11th International Symposium on Plasticity and its Current Applications, eds A.S. Khan and A.R. Khoei, Januari 3-8, 2005, Kauai, HI USA, CD-rom.

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08