The Crystallisation of B-Phase Glass-Ceramics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik

Y. Menke

S. Hampshire

Advances in Science and Technology

Vol. 45 30-35

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07