Recent Advances in Intrusion Detection: 7th International Symposium, RAID 2004
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Erland Jonsson

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Datasäkerhet

Alfonso Valdes

Magnus Almgren

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Datasäkerhet

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

3-540-23123-4

Mer information

Skapat

2017-10-08