Model errors in computational meso-macro-scale constitutive modeling
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

7th US National Congress on Computational Mechanics, July 27-31, 2003, Albuquerque NM, USA, CD-Rom

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07