Goal-oriented error control in time for (visco)plasticity with damage
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

6th US National Congress on Computational Mechanics, August 1-4, 2001, Dearborn MI, USA

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07