Cadmium, kidney and bone
Doktorsavhandling, 2015

Sal Tore Ahnoff, Arbets- och miljömedicin, Medicinareg. 16A, Göteborg
Opponent: Professor Marie Vahter

Författare

Maria Wallin

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Miljömedicin och yrkesmedicin

ISBN

978-91-628-9578-5

Sal Tore Ahnoff, Arbets- och miljömedicin, Medicinareg. 16A, Göteborg

Opponent: Professor Marie Vahter

Mer information

Skapat

2017-10-10