A model for elastic-plastic pressure sensitive materials subjected to large deformations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Boris Jeremic

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Stein Sture

International Journal of Solids and Structures

Vol. 36 4901-4918

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07