Receptive and productive academic language in use: Academic vocabulary as a case study
Paper i proceeding, 2016

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Diane Pecorari

LUNAS: Academic Language Use and Academic Literacies from a Multilingual Perspective in Nordic Educational Contexts, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 9-11 May, 2016

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07