How many academic vocabularies do students need?
Paper i proceeding, 2016

Författare

Diane Pecorari

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliquée): Language and norm, Uppsala University, 21-22 April, 2016

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08