A comparison of viscoplasticity formats and algorithms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

M. Ristinmaa

L. Mähler

Mechanics of Cohesive-Frictional Materials

Vol. 4 75-98

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08