An adaptive FE-algorithm for gradient theory of plasticity with coupling to damage
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Thomas Svedberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Solids and Structures

Vol. 36 7841-7500

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07