Finite deformation analysis of geomaterials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

B. Jeremic

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

S. Sture

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics

Vol. 25 809-840

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08