On the simulation of microhardness at large strains using a gradient theory of plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Thomas Svedberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Journal of Forming Processes

Vol. 4 413-430

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07