Integration and calibration of a plasticity model for granular materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

L. Jacobsson

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics

Vol. 26 259-272

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07