Constitutive modeling of cold compaction and sintering of hardmetal
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

L. Mähler

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

ASME, Journal of Engineering Materials and Technology

Vol. 125 191-199

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07