Nonlinear computations with applications to welded structures
Kapitel i bok, 2003

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för hållfasthetslära

A. Skyttebol

L-E. Lindgren

Comprehensive Structural Integrity, invited paper

255-320

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07