Integration and calibration of a plasticity model for granular materials
Paper i proceeding, 1999

Författare

L. Jacobsson

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

IUTAM Symposium on Theoretical and Numerical Methods in Continuum Mechanics of Porous Media

215-220

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08