Computational modeling of high cycle conditioning of coarse-sized granular materials
Paper i proceeding, 2001

Författare

L. Jacobsson

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

European Conference on Computational Mechanics

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07