On the simulation of microhardness at large strains using a gradient theory of plasticity
Paper i proceeding, 2001

Författare

Thomas Svedberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

European Scientific Association for Material Forming

523-526

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08