Structural Mechanics: Classical and Matrix Methods
Bok, 1966

Författare

S.O. Asplund

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik