Böjsvängande balkar och ramar
Bok, 1972

Författare

Bengt Åkesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Ole Johannesson

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07