A mixed variational formulation for rve-computations
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Fredrik Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

R. Lillbacka

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

5th Euromech Solid Mechanics Conference(5th ESMC)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07